Přeložit do Češtiny
Übersetzen auf Deutsch
Translate to English

Feel free to contact us


REGISTERED OFFICE   MANUFACTURING FACILITY    
SOYKA s.r.o.   SOYKA s.r.o.    
Svatoplukova 651/14   Aloisina výšina 646/2    
Liberec   Liberec XV-Starý Harcov    
460 01   460 05

Ing. Jana Vlasáková Karel Vlasák
Soja
Soja
jana.vlasakova@soyka.cz karel.vlasak@soyka.cz
+420 775 393 193 +420 775 393 194
Objednávky a informace Objednávky a informace
Přejít na mapu